20091027

Daniel P. Mannix, Malcolm Cowley "Mustad lastid: Atlandi orjakaubanduse ajalugu 1518-1865"

Käesolev raamat ei ole tegelikult uus. Tegu on 1988. aastal uute tuulte puhuma hakates välja antud klassikalise ülevaatega sellest, kuidas neegrid Aafrikast Ameerikasse jõudsid. Loomulikult ei kirjeldata vaid protsessi, vaid antakse ka ülevaade sellest, millised olid tagajärjed nii Aafrika, Ameerika kui ka Euroopa elule ja majandusele.
Raamatu ajalised piirid määrab neegerorjade füüsiline liikumine Aafrikast Uude Maailma. Nagu näha, jõudsid esimesed mustanahalised teisele poole ookeani juba peagi pärast Kolumbuse avastusreise. Orjakaubanduse lõpp ei saabunud järsku, vaid selle lõpetamiseks kulus ligi sajand ning hulk poliitilist ja füüsilist võitlust. 1865. aasta tähistab Ameerika kodusõja lõppu, kuid mõningaid orje veeti salaja Ameerikasse, peamiselt Kariibi mere piirkonna aladele (näiteks Kuubale) veel pärast sedagi aastat. Ka India ookeani läänerannikul, peamiselt Sansibari sultanaadi aladel, toimus orjadega kauplemine veel pärast 1865. aastat ja lõppes alles pärast seda, kui Sansibarist oli 1896. aastal saanud Suurbritannia protektoraat.
Orje veeti üle ookeani kirjeldamatult halbades tingimustes. Vähemalt nii näib see tänapäevasele mugavale inimesele. Inimesed olid laotud riiulitele nagu konservipurgid või silgud pütis. Samas ei olnud tingimused kõigil laevadel ühtemoodi halvad. Leidus ka heasoovlikke kapteneid, kes lasid orjadel meeskonna töid teha ja toitsid neid küllaltki hästi. Juba 18. sajandi lõpus leidus Euroopas inimesi, kes ahhetasid, kuuldes, kuidas orjavedu tegelikult käib. Sestap ei võtnud hukkamõistu saamine orjandusele Euroopas nõnda kaua aega kui mõnedes maailma vähearenenumates otstes. (Räägitakse, et näiteks Saudi Araabias peetakse orje illegaalselt veel tänapäevalgi. Samuti jätkub orjandus Sise-Aafrikas - Sudaani kodusõda on orjakaupmeestele hea tööpõld.)
Huvitav on ka autorite kirjeldus orjanduse mõjudest Aafrika majandusele. Orjakaubandus mõjutas aafriklasi pidama pidevaid sõdu. Sõjad olid küll ka varem osa aafrika kultuurist, ent orjakaubandus põlistas sõdimise orjade võtmise ettekäändel pikaks ajaks. Samuti mõjus orjade püüdmine hävitavalt mõnede piirkondade demograafiale. Rahvastiku kasv, mida praegu Aafrikas näeme, on osalt õieti kunagiste haavade kinnikasvamine. Kogu orjanduslik majandus Lääne-Aafrika rannikualadel oli äärmiselt kirju nähtus, kuhu olid haaratud mitmed Euroopa riigid ning kümned Aafrika ranniku ja sisemaa riigikesed.
Raamat on haarav lugemismaterjal, mida võib soovitada igas vanuses huvilistele. Põnevust pakuvad tiheda ja hästi allikmaterjalidele rajatud teksti kõrval ka asjakohased ja kaasaegsed pildid.
10/10

No comments: