20070111

Lumevaring

Stephenson, Neal "Lumevaring"
(Varrak, 2003)

Nagu kõigil headel raamatutel jätab lõppemine natuke tühja tunde.

"Lumevaring" on suuremas jaos seiklus ja aktsioon. Täis suurejoonelisi eriefekte ja äratundmisrõõmu tänapäevasest tehnikast ning kultuurist. Segatud kokku kontseptsioon maagilisest sumerist ja digitaalajastust. Palju seosed - nagu vaja. Palju kahtlast ja mu iskliku maailmavaatega läheb sedasi lagunev maailm vastuollu, aga Stephenson jättis mulle siiski tugeva mulje. Ei ole vaja alati oma kontseptsiooni nimel maailmast kritiseerida teiste omi, eriti, kui see teiste oma on hästi teostatud ja nauditav.

Hiro ja Y. T. on peamised karakterid, kelle kaudu lugu välja mängitakse. Üsna võrdselt, viimaks ehk sattus Y. T. kehvemasse seisu. Tegelasi on üsna palju, väga põhjalikult aktsioonlik formaat neid ehk välja kujundada ei lase, kuid siiski on paljudes stiili.

Stephenson jättis Mulje. Palju tugevama kui seni on seda suutnud Gibson. Võibolla liiga suurejooneline, aga suurejoonelisus on ju voorus ja aitab toime tulla.

No comments: